27 June 2013

GO KL City Bus

Journey Made Easy
PERKHIDMATAN PERCUMA / FREE SERVICE

Suria KLCC Shopping Centre

Pengenalan GO-KL City Bus
GO-KL adalah perkhidmatan bas dalam bandar percuma untuk Kawasan Pusat Bandar Kuala Lumpur (CBD) yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri untuk Pelan Tranformasi Kerajaan (GTP 2.0) bagi memperbaiki pengangkutan awam dan meningkatkan mod pengangkutan bagi keselesaan rakyat.

Mengapa perlu ada perkhidmatan City Bus ini?
GO KL bertujuan mempertingkatkan mobility orang awam memasuki Kawasan Pusat Perniagaan (CBD) Kuala Lumpur melalui pengangkutan awam yang lebih senang dicapai. Ia juga bertujuan menggalakkan para pelancong untuk secara mudahnya memasuki pusat bandar Melaka Kuala Lumpur untuk menikmati tarikan membeli-belah dan tempat-tempat menarik. Ia juga bertujuan mengurangkan jumlah kereta yang memasuki CBD ketika waktu puncak.

Laluan GO-KL Bus
GO-KL telah beroperasi pada 2 laluan: Laluan Hijau dan Laluan Ungu. Kesemua laluan ini telah dikenalpasti sebagai kawasan jumlah penumpang yang tinggi dan mempunyai sambungan ke perkhidmatan pengangkutan awam lain.

- Laluan Hijau berkhidmat bagi laluan KLCC-Bukit Bintang (7.4km)
- Laluan Ungu berkhidmat bagi laluan HAB Pasar Seni-Bukit Bintang (6.5km)

Ciri-ciri menarik perkhidmatan bas GO-KL
- Frekuensi tinggi (setiap 5minit)
- Laluan bas khas (di laluan tertentu)
- WiFi percuma gotomelaka.blogspot.com

Introducing GO KL City Bus
GO KL City Bus is a free bus service for the Kuala Lumpur Central Business District (CBD) envisioned by YAB Prime Minister and forms a part of the Government Transformation Plan (GTP 2.0) to improve public transportation and increase transportation mode share for the convenience of the rakyat.

Why a City Bus service?
GO KL is intended to help improve public mobility into the Kuala Lumpur Central Business District (CBD) by providing easier access to public transportation. It also to encourage tourist to conveniently enter the Melaka Kuala Lumpur city center for shopping attractions and points of interest. It is ultimately intended to reduce the number of cars entering the CBD during peak hour.

GO KL City Bus Lines
GO KL is now operation on 2 routes: Green Line and Purple Line. These routes have been identified as being high catchment areas with connectivity with other modes of transport for seamless transfer.
- Green Line service KLCC-Bukit Bintang (7.4km)
- Purple Line service HAB Pasar Seni-Bukit Bintang (6.5km)

Great features for GO KL City Bus services
- High frequency (every 5minutes)
- Dedicated bus line (on certain routes)
- Free Wifi
Operasi harian 6:00 pagi – 11.00 malam
5 minit kekerapan pada waktu puncak
15 minit kekerapan selepas semasa waktu puncak

Daily operation form 6.00am to 11.00pm
5 minutes frequency during peak hours
15 minutes frequency during off-peak hours 


Sebanyak 15 bas, 60 orang satu bus
Kenderaan Mesra OKU
Kenderaan Dilengkapi WiFi
Sistem Maklumat Penumpang

A total of 15 buses, 60pax per bus
Universal Access vehicle
Wi-Fi Enabled vehicle
Passenger Information System

Laluan Hijau GO KL / GO KL Green Line
Petunjuk / Legend
Hentian Bus / Bus Stops:

KLCC
Wisma BSN
MATIC
Concorde Hotel
Hap Seng Tower
The Weld
Wisma Lim Foo Yong
Pavilion
Starhill Gallery
Bukit Bintang
Monorail Raja Chulan
Wisma Rohas Perkasa
Citibank
Menara Atlan

Laluan Ungu GO KL / GO KL Purple Line
Petunjuk / Legend
Hentian Bus / Bus Stops:

Pasar Seni / Central Market Hub
Bankok Bank
Muzium Telekom
Menara Olympia
KL Tower
The Weld
Wisma Lim Foo Yong
Pavillion
Starhill Gallery
Bukit Bintang
Wisma Boustesd
Wisma MPL
Impang Bkt Ceylon
Muzium Telekom (Opp)
Kota Raya

At Pavillion Kuala Lumpur...  Pavilion Kuala Lumpur is a shopping mall situated in the Bukit Bintang district in Kuala Lumpur(KL), Malaysia.


GO-KL City Bus
Journey Made Easy
Perkhidmatan Percuma / Free Service
By: Farihan[Han]

No comments: