14 May 2011

JAPERUN & JKKK

JAPERUN & JKKK Melaka.


Jawatankuasa Pembangunan & Penyelarasan Dewan Undangan Negeri (JAPERUN)
JAPERUN telah ditubuhkan bagi membantu kerajaan negeri di dalam merancang dan memperbaiki pembangunan di tempat-tempat tertentu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri.Melaka merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai JAPERUN yang tersendiri. Terdapat sejumlah 23 JAPERUN di negeri ini yang dipengerusikan oleh YB ADUN (Ahli Dewan Undangan Negeri) kawasan tersebut.Ahli JAPERUN terdiri daripada:
 • Pengerusi - pengerusikan oleh YB ADUN kawasan
 • Setiausaha - Setiausaha JAPERUN
 • terdiri daripada Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di setiap kawasan dan wakil dari jabatan kerajaan.
Tugas JAPERUN:
 • Membincangkan serta merancang program pembangunan / projek bagi meningkatkan taraf ekonomi dan juga taraf kehidupan kumpulan berpendapatan rendah.
 • Membincangkan keperluan untuk mengadakan lebih banyak semangat bergotong-royong di dalam masyarakat kampung terutama terhadap projek seperti membaikpulih masjid, surau, dewan orang ramai dan sebagainya.
 • Membincangkan aspek yang melibatkan keselamatan kampung seperti ancaman penyalahgunaan dadah, pendatang haram dan cara-cara untuk mengatasinya.
 • Membincangkan cara untuk meningkatkan taraf akademik di dalam kampung-kampung tertentu.


Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK adalah sebuah organisasi kepimpinan di peringkat akar umbi. JKKK telah ditubuhkan untuk membantu penduduk di kawasan luar bandar bagi mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejajar dengan pembangunan negara.


Ahli JKKK dilantik oleh Ketua Menteri berdasarkan cadangan dari para ADUN. Cadangan ini kemudiannya di sahkan oleh Pejabat Pembangunan Negeri dan Pegawai Daerah.

Jangkamasa perlantikan JKKK ialah dua (2) tahun.


Kriteria ahli JKKK :

 • Umur melebihi 21 tahun
 • Tinggal di dalam kampung berkenaan
 • Sekurang-kurangnya tamat pendidikan rendah
 • Mempunyai personaliti yang baik
 • Tiada rekod jenayah
JKKK terdiri daripada 15 ahli seperti berikut :
 • Seorang Pengerusi
 • Seorang Setiausaha
 • 13 ahli biasa
Jawatankuasa Kecil JKKK adalah seperti berikut :
 • Jawatankuasa Kecil Kebajikan
 • Jawatankuasa Kecil Pendidikan
 • Jawatankuasa Kecil Pertanian
 • Jawatankuasa Kecil Pelancongan dan Industri
 • Jawatankuasa Kecil Infrastruktur dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kecil Belia, Kebudayaan dan Sukan
 • Jawatankuasa Kecil Keselamatan
Tanggungjawab JKKK :
 • Merancang projek untuk faedah masyarakat kampung
 • Membangunkan dan menjalankan projek yang memupuk semangat bergotong-royong dengan jabatan kerajaan dan organisasi bukan kerajaan (NGO).
 • Sebagai orang tengah di antara masyarakat kampung dengan pihak jabatan kerajaan dan NGO.
 • Menjalankan kaedah tertentu untuk memilih setiausaha dan ahli jawatankuasa kecil yang lain
 • Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali

Setiausaha perlu memastikan aspek keselamatan kampung terhadap elemen-elemen negatif seperti dadah, pendatang tanpa izin, subversif dan sebagainya.


No comments: