14 May 2011

Jabatan Kerajaan Negeri / Persekutuan / Anak Syarikat Negeri Melaka

gotomelaka.blogspot.com

Pejabat / Jabatan Kerajaan Negeri Melaka :-


1. Pejabat Penasihat Undang-undang
2. Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka (JKPNM)
arrow_right
3. Pejabat Mufti Negeri Melaka
4. Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)
5. Mahkamah Tinggi Syariah Melaka
6. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG)
7. Jabatan Kerja Raya Melaka (JKR Melaka)
8. Pejabat Pembangunan Negeri Melaka
9. Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah
10. Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah
11. Pejabat Daerah dan Tanah Jasin
12. Jabatan Pertanian Negeri Melaka
13. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka (JKM Melaka)
14. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri
15. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD)
16. Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka (JPS Melaka)
17. Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri
18. Pejabat Perhutanan Negeri Melaka
19. Majlis Sukan Negeri Melaka
20. Jabatan Ketua Menteri Melaka (JKMM)

Agensi Kerajaan Negeri

1. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM)
2. Syarikat Air Melaka (SAMB)
3. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka (PERTAM)
4. Yayasan Melaka
5. Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)
6. Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
7. Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)
8. Perbadanan Stadium Melaka
9. Perbadanan Bioteknologi Melaka
10. Perbadanan Hang Tuah Jaya (PHTJ)
11. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka

Syarikat Kerajaan Negeri Melaka

1. Kumpulan Melaka Berhad (KMB)
2. Institut Seni Malaysia Melaka (ISMMA)
3. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
4. Institut Pengurusan & Integriti Melaka (INSPIM)
5. Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI)
6. Pusat Zakat Melaka (PZM)
7. Putra Hospital Sdn Bhd
8. Melaka ICT Holding Sdn Bhd (MICTH)
9. Melaka Hari Ini - Akhbar Rasmi Negeri Melaka (MHI)
10. Melaka International Trade Center (MITC)
11. Melaka State Investment Center

Jabatan / Agensi Persekutuan di Melaka

1. Jabatan Pendaftaran Negara
2. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
3. Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Melaka (JPJ)
4. Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
5. Jabatan Pertahanan Awam (JPA)
6. Jabatan Pelajaran Negeri Melaka
7. Jabatan Kemajuan Masyarakat
8. Jabatan Perangkaan Malaysia
9. Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka
10. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
11. Jabatan Perpaduan Negara
12. Bahagian Keselamatan Negara
13. Polis Diraja Malaysia (PDRM)
14. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
15. Jabatan Imigresen Malaysia
16. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
17. Jabatan Pemegang Harta Malaysia
18. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka
19. Jabatan Penerbangan Awam
20. Kastam Diraja Malaysia
21. Jabatan Muzium dan Antikuiti
22. Jabatan Penjara Malaysia
23. Askar Wataniah Malaysia
24. Tentera Darat Malaysia (ATM)
25. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
26. Jabatan Kimia Malaysia
27. Agensi Antidadah Kebangsaaan Negeri Melaka
28. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
29. Puspanita Negeri Melaka
30. Biro Pengaduan Awam (BPA) - Jabatan Perdana Menteri

No comments: